Quảng Nam: Xác định danh tính cô gái "thả rông" vòng 1 ở di tích Chùa Cầu

Đã xác định cô gái "thả rông" vòng 1 tại di tích Chùa Cầu. Ảnh: Mạng xã hội
Đã xác định cô gái "thả rông" vòng 1 tại di tích Chùa Cầu. Ảnh: Mạng xã hội
Đã xác định cô gái "thả rông" vòng 1 tại di tích Chùa Cầu. Ảnh: Mạng xã hội
Lên top