Quảng Nam: Vướng mặt bằng, quốc lộ 40B thi công ì ạch

Thi công quốc lộ 40B ì ạch vì vướng mặt bằng ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Thi công quốc lộ 40B ì ạch vì vướng mặt bằng ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Thi công quốc lộ 40B ì ạch vì vướng mặt bằng ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top