Quảng Nam: Trường học "khổ" vì trại gà ở gần

Học sinh học lớp 5.1 phải đeo khẩu trang khi học vì trang trại gà bốc mùi hôi thối. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh học lớp 5.1 phải đeo khẩu trang khi học vì trang trại gà bốc mùi hôi thối. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh học lớp 5.1 phải đeo khẩu trang khi học vì trang trại gà bốc mùi hôi thối. Ảnh: Thanh Chung
Lên top