Quảng Nam thu hồi công văn đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai

Quảng Nam thu hồi công văn đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Quảng Nam thu hồi công văn đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Quảng Nam thu hồi công văn đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top