Quảng Nam, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ hè vào ngày 15.7

Học sinh ở Quảng Nam nghỉ hè vào ngày 15.7. Ảnh: Chí Đại
Học sinh ở Quảng Nam nghỉ hè vào ngày 15.7. Ảnh: Chí Đại
Học sinh ở Quảng Nam nghỉ hè vào ngày 15.7. Ảnh: Chí Đại
Lên top