Quảng Nam: Ô nhiễm bủa vây xung quanh Cụm Công nghiệp An Lưu

Người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh Cụm công nghiệp An Lưu. Ảnh: Thanh Chung
Người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh Cụm công nghiệp An Lưu. Ảnh: Thanh Chung
Người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh Cụm công nghiệp An Lưu. Ảnh: Thanh Chung
Lên top