Quảng Nam: Chuyển đổi gần 35ha rừng để làm thủy điện và khu đô thị

Dự án thủy điện Sông Tranh 4 ở Quảng nam. Ảnh: Đ.Th
Dự án thủy điện Sông Tranh 4 ở Quảng nam. Ảnh: Đ.Th
Dự án thủy điện Sông Tranh 4 ở Quảng nam. Ảnh: Đ.Th
Lên top