Quảng Nam: Bờ sông Vu Gia bị xâm thực, uy hiếp nhà cửa của người dân

Bờ sông bị xâm thực nghiêm trọng khiến người nơm nớp lo sợ. Ảnh: Thanh Chung
Bờ sông bị xâm thực nghiêm trọng khiến người nơm nớp lo sợ. Ảnh: Thanh Chung
Bờ sông bị xâm thực nghiêm trọng khiến người nơm nớp lo sợ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top