Quảng Bình: Trạm bê tông không phép hoạt động trên 10.000m2 đất rừng

Trạm trộn bê tông FECON ngang nhiên hoạt động tại Quảng Bình khi chưa có giấy phép và thủ tục pháp lý theo quy định. Ảnh: Lê Phi Long
Trạm trộn bê tông FECON ngang nhiên hoạt động tại Quảng Bình khi chưa có giấy phép và thủ tục pháp lý theo quy định. Ảnh: Lê Phi Long
Trạm trộn bê tông FECON ngang nhiên hoạt động tại Quảng Bình khi chưa có giấy phép và thủ tục pháp lý theo quy định. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top