Quảng Bình: Dân "kêu trời" vì bụi

Bụi từ các phương tiện vận chuyển ra vào các nhà máy. Ảnh: Lê Phi Long
Bụi từ các phương tiện vận chuyển ra vào các nhà máy. Ảnh: Lê Phi Long
Bụi từ các phương tiện vận chuyển ra vào các nhà máy. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top