Quảng Bình còn khoảng 1,7 tỉ đồng chưa chi trả cho cán bộ y tế chống dịch

Lực lượng cán bộ y tế tại Quảng Bình xuyên đêm lấy mẫu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CTV
Lực lượng cán bộ y tế tại Quảng Bình xuyên đêm lấy mẫu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CTV
Lực lượng cán bộ y tế tại Quảng Bình xuyên đêm lấy mẫu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CTV
Lên top