Quản lý chặt chẽ việc mua sắm tài sản công

Máy xét nghiệm Realtime PCR tự động. Ảnh: Chí Thiện
Máy xét nghiệm Realtime PCR tự động. Ảnh: Chí Thiện
Máy xét nghiệm Realtime PCR tự động. Ảnh: Chí Thiện
Lên top