Quận Đống Đa (Hà Nội): Giải tỏa bãi xe không phép tại 24 Đặng Tiến Đông

Các đơn vị chức năng đang yêu cầu giải tỏa bãi xe không phép tại địa chỉ 24 Đặng Tiến Đông.
Các đơn vị chức năng đang yêu cầu giải tỏa bãi xe không phép tại địa chỉ 24 Đặng Tiến Đông.
Các đơn vị chức năng đang yêu cầu giải tỏa bãi xe không phép tại địa chỉ 24 Đặng Tiến Đông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM