Phút liều mình cứu 2 em nhỏ "thập tử nhất sinh" dưới kênh

Em Chương (đứng) cùng em Phi Anh kể lại giây phút cứu 2 em nhỏ thoát chết đuối. Ảnh: Trần Tuấn
Em Chương (đứng) cùng em Phi Anh kể lại giây phút cứu 2 em nhỏ thoát chết đuối. Ảnh: Trần Tuấn
Em Chương (đứng) cùng em Phi Anh kể lại giây phút cứu 2 em nhỏ thoát chết đuối. Ảnh: Trần Tuấn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top