Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai: Bao giờ cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng?

Công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng.