Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai: Bao giờ cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng?

Công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng.