Phượng gẫy đổ đè nhiều phương tiện ở Hải Phòng: Sở Xây dựng nói gì?

Cành của cây phượng hơn 70 tuổi bất ngờ đổ xuống, đè 1 ôtô, 3 xe máy trên phố Trần Bình Trọng,Hải Phòng sáng 27.7. Ảnh: Mai Dung
Cành của cây phượng hơn 70 tuổi bất ngờ đổ xuống, đè 1 ôtô, 3 xe máy trên phố Trần Bình Trọng,Hải Phòng sáng 27.7. Ảnh: Mai Dung
Cành của cây phượng hơn 70 tuổi bất ngờ đổ xuống, đè 1 ôtô, 3 xe máy trên phố Trần Bình Trọng,Hải Phòng sáng 27.7. Ảnh: Mai Dung
Lên top