Phúc Thọ: Chính quyền giao cho công ty “ma” giám đốc “ảo” khảo sát, lập nhiều dự án

UBND huyện Phúc Thọ. Ảnh: P.V
UBND huyện Phúc Thọ. Ảnh: P.V