Phú Yên: Năm 2021, đầm Ô Loan cơ bản sẽ trở về nguyên trạng

Dày đặc nhà hàng nổi gây ô nhiễm môi trường trên vịnh Vũng Rô. Ảnh: Nhiệt Băng
Dày đặc nhà hàng nổi gây ô nhiễm môi trường trên vịnh Vũng Rô. Ảnh: Nhiệt Băng
Dày đặc nhà hàng nổi gây ô nhiễm môi trường trên vịnh Vũng Rô. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top