Phú Thọ: Phản hồi vụ các hộ dân ở khu vực mua nhà thanh lý chưa có đất

Đơn thư gửi đến báo Lao Động. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Thư
Đơn thư gửi đến báo Lao Động. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Thư
Đơn thư gửi đến báo Lao Động. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Thư
Lên top