Phụ huynh đánh giáo viên nhập viện là thất bại của bậc làm cha làm mẹ!

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Giang, nơi xảy ra vụ hành hung. Ảnh: LĐ.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Giang, nơi xảy ra vụ hành hung. Ảnh: LĐ.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Giang, nơi xảy ra vụ hành hung. Ảnh: LĐ.
Lên top