Phụ huynh đánh cô giáo nhập viện: Hành động côn đồ

Trường TH-THCS Lộc Giang. Ảnh: L.Đ
Trường TH-THCS Lộc Giang. Ảnh: L.Đ
Trường TH-THCS Lộc Giang. Ảnh: L.Đ
Lên top