Phụ cấp đặc thù với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19

Phụ cấp đặc thù với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: LĐO.
Phụ cấp đặc thù với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: LĐO.
Phụ cấp đặc thù với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top