Phụ cấp 450.000 đồng/ngày với người điều trị bệnh nhân COVID-19

Tăng mức phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch. Ảnh minh họa: LDO.
Tăng mức phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch. Ảnh minh họa: LDO.
Tăng mức phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top