Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phớt lờ chỉ đạo của huyện, chợ không phép vẫn ngang nhiên hoạt động?


Ảnh: PV
Ảnh: PV