Phớt lờ chỉ đạo của huyện, chợ không phép vẫn ngang nhiên hoạt động?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top