Phòng chống đại dịch - Không thể mạnh ai nấy làm!

Các địa phương phòng chống dịch COVID-19 mỗi nơi mỗi kiểu. Ảnh: Tường Minh
Các địa phương phòng chống dịch COVID-19 mỗi nơi mỗi kiểu. Ảnh: Tường Minh
Các địa phương phòng chống dịch COVID-19 mỗi nơi mỗi kiểu. Ảnh: Tường Minh
Lên top