Phòng chống COVID-19 từ mô hình “Ghế đá thông điệp”

Tuyên truyền trực quan phòng chống dịch COVID-19 ở các trường học huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Tuyên truyền trực quan phòng chống dịch COVID-19 ở các trường học huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Tuyên truyền trực quan phòng chống dịch COVID-19 ở các trường học huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Lên top