Phơi phế phẩm tôm cạnh KCN Suối Dầu, công nhân lãnh đủ hôi thối

Nơi phế phẩm tôm được phơi lộ thiên bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường làm việc của hàng nghìn công nhân tại KCN Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh
Nơi phế phẩm tôm được phơi lộ thiên bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường làm việc của hàng nghìn công nhân tại KCN Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh
Nơi phế phẩm tôm được phơi lộ thiên bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường làm việc của hàng nghìn công nhân tại KCN Suối Dầu. Ảnh: Phương Linh
Lên top