Phố Trích Sài: Ghế đá ven hồ biến thành... của riêng