Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phố Trích Sài: Ghế đá ven hồ biến thành... của riêng