Phở là tinh hoa ẩm thực, không thể mang ra giễu cợt!

Sau khi bị hàng loạt đánh giá 1 sao, website của Phở King Bôn đã ẩn phần đánh giá sao và dịch vụ online. Ảnh chụp màn hình.
Sau khi bị hàng loạt đánh giá 1 sao, website của Phở King Bôn đã ẩn phần đánh giá sao và dịch vụ online. Ảnh chụp màn hình.
Sau khi bị hàng loạt đánh giá 1 sao, website của Phở King Bôn đã ẩn phần đánh giá sao và dịch vụ online. Ảnh chụp màn hình.
Lên top