Hải Dương:

Phó giám đốc cùng vợ bị phạt vì không khai báo từng đến "Thế giới bò tươi"

Vợ chồng PGĐ Công ty Bảo Việt Nhân thọ bị xử phạt vì không khai báo y tế. Ảnh Hải Ninh
Vợ chồng PGĐ Công ty Bảo Việt Nhân thọ bị xử phạt vì không khai báo y tế. Ảnh Hải Ninh
Vợ chồng PGĐ Công ty Bảo Việt Nhân thọ bị xử phạt vì không khai báo y tế. Ảnh Hải Ninh
Lên top