Phó Chủ tịch quận Long Biên ký “thông báo kết quả giải quyết tố cáo” chính mình!

Khu đất của người dân phường Thượng Thanh nằm xen kẹt trong khu dân cư có giá từ 40-50 triệu đồng/m2 nhưng bị ông Đỗ Huy Chiến thu hồi với giá 252 nghìn đồng m2.
Khu đất của người dân phường Thượng Thanh nằm xen kẹt trong khu dân cư có giá từ 40-50 triệu đồng/m2 nhưng bị ông Đỗ Huy Chiến thu hồi với giá 252 nghìn đồng m2.
Khu đất của người dân phường Thượng Thanh nằm xen kẹt trong khu dân cư có giá từ 40-50 triệu đồng/m2 nhưng bị ông Đỗ Huy Chiến thu hồi với giá 252 nghìn đồng m2.
Lên top