Phó Chủ tịch huyện Diễn Châu tiền hậu bất nhất trong phòng chống dịch

Mọi người đều có trách nhiệm hành động để khống chế và loại trừ bệnh dại trên người. Ảnh: Bộ Y tế
Mọi người đều có trách nhiệm hành động để khống chế và loại trừ bệnh dại trên người. Ảnh: Bộ Y tế
Mọi người đều có trách nhiệm hành động để khống chế và loại trừ bệnh dại trên người. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top