Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phố Cầu Mới: Vỉa hè bị chiếm dụng để kinh doanh