Phiền toái, lỗi thời, nên bỏ hộ khẩu đi!

Hộ khẩu gây nhiều phiền toái cho người dân
Hộ khẩu gây nhiều phiền toái cho người dân