Phiền nhiễu thu, trả phí đỗ xe ở Đà Nẵng

Cách thu phí đậu đỗ xe của Đà Nẵng quá phức tạp và mất nhiều thời gian của lái xe. Ảnh N.TL.
Cách thu phí đậu đỗ xe của Đà Nẵng quá phức tạp và mất nhiều thời gian của lái xe. Ảnh N.TL.
Cách thu phí đậu đỗ xe của Đà Nẵng quá phức tạp và mất nhiều thời gian của lái xe. Ảnh N.TL.
Lên top