“Phía sau các bạn luôn có chúng tôi”

Ngành Y tế và người dân Đà Nẵng quyết tâm bảo vệ các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngành Y tế và người dân Đà Nẵng quyết tâm bảo vệ các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngành Y tế và người dân Đà Nẵng quyết tâm bảo vệ các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top