Phép mầu nào khắc chế được hiện tượng bạo lực?

Ảnh minh họa (theo Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam)
Ảnh minh họa (theo Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam)