Phát cơm từ thiện: Có nên "nhìn mặt mà bắt hình dong"?

Lên top