Phạt 5% tổng doanh thu đối với vi phạm dữ liệu cá nhân: cao hay thấp?

Tình trạng thu thập dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Thế Lâm.
Tình trạng thu thập dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Thế Lâm.
Tình trạng thu thập dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top