Phẫn uất vì hàng xóm bao chiếm hết đường... về nhà

Ngôi nhà của hàng xóm xây bao chiếm hết hẳn đường đi về của bà Đài. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngôi nhà của hàng xóm xây bao chiếm hết hẳn đường đi về của bà Đài. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngôi nhà của hàng xóm xây bao chiếm hết hẳn đường đi về của bà Đài. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top