Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự thế nào?

Để thực hiện nghĩa vụ quân sự phải bảo đảm sức khỏe. Ảnh: LDO
Để thực hiện nghĩa vụ quân sự phải bảo đảm sức khỏe. Ảnh: LDO
Để thực hiện nghĩa vụ quân sự phải bảo đảm sức khỏe. Ảnh: LDO
Lên top