Phản hồi vụ xâm hại di tích ở Đắk Nông

Công ty Liên Thành Đắk nông xác nhận có cải tạo lại dòng chảy suối nhưng cho rằng việc cải tạo là để làm du lịch. Ảnh: HL
Công ty Liên Thành Đắk nông xác nhận có cải tạo lại dòng chảy suối nhưng cho rằng việc cải tạo là để làm du lịch. Ảnh: HL
Công ty Liên Thành Đắk nông xác nhận có cải tạo lại dòng chảy suối nhưng cho rằng việc cải tạo là để làm du lịch. Ảnh: HL
Lên top