Phản hồi vụ Hiệu trưởng “kêu trời” vì đường nông thôn nối vào trường

Cơ quan chức năng sẽ thực hiện một số giải pháp kĩ thuật nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho đường nông thôn mới nối với đường vào trường Tiểu học và THCS A Ngo. Ảnh: PV
Cơ quan chức năng sẽ thực hiện một số giải pháp kĩ thuật nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho đường nông thôn mới nối với đường vào trường Tiểu học và THCS A Ngo. Ảnh: PV
Cơ quan chức năng sẽ thực hiện một số giải pháp kĩ thuật nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho đường nông thôn mới nối với đường vào trường Tiểu học và THCS A Ngo. Ảnh: PV
Lên top