Phản hồi của Thành Đoàn Hà Nội về việc thu hồi tòa nhà Pháp cổ ở Cung Thiếu nhi

Cung Thiếu nhi Hà Nội là nơi thu hút nhiều trẻ em đến sinh hoạt, vui chơi. Ảnh TV
Cung Thiếu nhi Hà Nội là nơi thu hút nhiều trẻ em đến sinh hoạt, vui chơi. Ảnh TV
Cung Thiếu nhi Hà Nội là nơi thu hút nhiều trẻ em đến sinh hoạt, vui chơi. Ảnh TV
Lên top