Phải xử lý thích đáng lãnh đạo huyện không đeo khẩu trang ở chốt kiểm dịch

Huyện ủy Hớn Quản đã họp kiểm điểm ông Thanh. Ảnh cắt từ video
Huyện ủy Hớn Quản đã họp kiểm điểm ông Thanh. Ảnh cắt từ video
Huyện ủy Hớn Quản đã họp kiểm điểm ông Thanh. Ảnh cắt từ video
Lên top