Phải tăng nặng hình phạt mới giảm các vụ chó cắn người

Nhiều trường hợp bị chó dại cắn dẫn đến tử vong.
Nhiều trường hợp bị chó dại cắn dẫn đến tử vong.
Nhiều trường hợp bị chó dại cắn dẫn đến tử vong.
Lên top