Phá thai bằng cật nứa: Bao giờ chấm dứt những cái chết đau lòng vì mê muội?

Địa phương nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Việt Hòa
Địa phương nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Việt Hòa
Địa phương nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Việt Hòa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM