Phá rừng tái sinh để trồng keo ở Quảng Trị: Chưa có báo cáo?

Cây rừng tái sinh bị đốn hạ, đốt cháy để lấy đất chuẩn bị trồng keo. Ảnh: Hưng Thơ
Cây rừng tái sinh bị đốn hạ, đốt cháy để lấy đất chuẩn bị trồng keo. Ảnh: Hưng Thơ
Cây rừng tái sinh bị đốn hạ, đốt cháy để lấy đất chuẩn bị trồng keo. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top