Phá rừng phòng hộ để… trồng keo

Nhiều ha rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa bị đốt, chặt để trồng keo. Ảnh: Phương Uyên
Nhiều ha rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa bị đốt, chặt để trồng keo. Ảnh: Phương Uyên
Nhiều ha rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa bị đốt, chặt để trồng keo. Ảnh: Phương Uyên
Lên top