"Phá nát" đường giao thông để lấy đất đổ công trình ở Đắk Nông

Lên top